De Cock en de dode Harlekijn (De Cock, Book 6)

De Cock en de dode Harlekijn (De Cock, Book 6)

A. C. Baantjer

Language:

Pages: 133

ISBN: 2:00339062

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


Een moord, in feite een dubbele moord, gepleegd in een goed bekend staand Amsterdams hotel. Rechercheur De Cock, in een nachtelijk gesprek met de moordenaar, doet alles wat hij kan om te voorkomen dat deze zich aangeeft. Tot grote woede van zijn commissaris duikt De Cock zelfs onder teneinde te voorkomen dat de dader zal worden gevonden.
De dader wordt toch gevonden dank zij een achtjarig meisje dat haar hele familie in grote moeilijkheden brengt door niet te willen slapen. Een achtenswaardig Amsterdams burger, hoofd van een bekend accountantskantoor, vraagt in volle ernst op het hoofdbureau van politie om een grondige voorlichting; hij is van plan een moord te plegen en meent dat De Cock als deskundige hem het beste kan vertellen hoe dit te doen zonder sporen achter te laten.

The Doll Who Ate His Mother

The Shape of Water (Inspector Montalbano, Book 1)

Death of a Stranger (William Monk, Book 13)

The Likeness: A Novel

The Given Day (Coughlin Series, Book 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

misdadigheid, van moord, dat hem de gedachte besloop dat alles toch maar een grap was, een practical joke, en dat straks iemand zou beginnen te schateren, luid, uitzinnig luid, zodat het echode door de straten. En dat alle bewoners van Ouderkerk aan de Amstel uit hun huizen zouden komen om hem te bespotten, De Cock, die gekke rechercheur, die keurige accountants belaagde met zotte ideeën. Hij zuchtte diep, trok Vledder aan de arm met zich mee en slenterde naar de deur. Even aarzelde hij nog, toen

slapen. 'U zult het zien,' zei hij wat loom. 'Geloof me, u zult het zien. Het heeft geen zin om nu al op de feiten vooruit te lopen.' Er viel opnieuw een stilte. Vledder die schuin achter Brassel tegen de muur stond geleund, wees betekenisvol naar zijn voorhoofd. Het ontging De Cock niet. Hij zuchtte eens diep en richtte zijn volle aandacht weer op Brassel. 'U bent,' zei hij gelaten, 'dus werkelijk van plan een moord te plegen?' 'Ja, dat ben ik, ook als u mij geen recept geeft. Ik heb het u

gleed een zenuwtrek over haar wangen en terwijl ze hem onafgebroken aanstaarde, zakte ze langzaam in een van haar fauteuiltjes. Met de handen in haar schoot bleef ze zitten. 'Gelokt?' vroeg ze hees. De Cock knikte traag. 'Ja,' zei hij zacht, 'gelokt. Ik weet niet op welke manier dat is gebeurd. Mogelijk heeft hij een brief gekregen of is hij benaderd door een man.' Hij boog zich iets naar voren, zodat hij elke reactie op haar gezicht kon waarnemen. 'Zegt de naam Brassel u iets?' Hij zag dat ze

moet u er echter wel op wijzen dat op hetzelfde moment dat u mijn commissaris, of eventueel de pers inlicht, ik van hier rechtstreeks naar Ouderkerk aan de Amstel rijd en daar uw zuster en zwager arresteer. Let wel, ongeacht het lot van de kinderen.' Hij pauzeerde even. 'En denk nu niet dat ze de dans ontspringen. Wetboeken, normen en regels geven alleen garanties zolang de mensen er zich aan houden, begrijpt u meneer Gosler. Desnoods pleeg ik een meineed. En als één meineed niet helpt, dan

mag wel zeggen, hoogst merkwaardig telefoontje.' De Cock knikte. 'Dat mag u zeggen,' zei hij gelaten. 'Ik hoop alleen dat u niets hebt aangeraakt.' De portier schudde heftig het hoofd. 'Nee, nee rechercheur, ik heb niets aangeraakt. Niets. Nou ja, behalve de deur dan. Maar dat kon ik natuurlijk moeilijk vermijden. Dat moest wel. Verder dan de deur ben ik niet geweest. Ik heb eerst geklopt, een paar maal wel. Pas toen ik geen antwoord kreeg, heb ik de kamerdeur opengemaakt.' 'En?' 'Toen zag

Download sample

Download